Co je LPG

LPG (Liquid petroleum gas)

Je směs zkapalněných uhlovodíkových plynů. Vzniká v rafineriích při procesu zpracování ropy a také se získává jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu a ropy. LPG se skládá z propanu a butanu.

Propan i butan jsou v plynném skupenství těžší než vzduch.

Nerozpouští se ve vodě, při styku s vodou se ihned odpaří, a tak nedochází ke znečištění povrchových ani podzemních vod.

Snadné odpařování a tím i spalování a vysoká výhřevnost LPG. To jsou vlastnosti, proč je LPG atraktivním alternativním palivem pro automobily.

Výhody LPG

Provozní náklady Vašeho automobilu se sníží o 40% až 50%, což je největší výhodou tohoto systému.

LPG plní emisní limity (EHK 836.018,EEC 94/12,EHK 8303B) v lepší kvalitě jak benzín (spaliny neobsahují olovo a jsou bez karcinogenních látek).

Použití LPG systému nezvyšuje nebezpečí výbuchu při požáru vozidla.

Motor Vašeho automobilu poběží tišeji, vysoké oktanové číslo zaručuje téměř dokonalé spalování.

V případě potřeby lze během jízdy přepínat mezi benzínem a LPG. V dnešní době je již na našem území vybudována hustá síť čerpacích stanic pro tento pohon.

Nevýhody LPG

Nepatrné snížení výkonu motoru (přibližně 3% v závislosti na seřízení motoru).

Částečné zmenšení zavazadlového prostoru, které se dá eliminovat při použití toroidní nádrže (nádrž místo rezervy). Absenci rezervy je možné řešit dojezdovou sadou (obsahuje kompresor a sprej).

Úspora s LPG
L/100Km
Km


* kalkulátor je pouze orientační
Místo rezervy

Naši partneři